Projecten realiseren vanaf initiatief tot en met de uitvoering? Realisatie richt zich op de (her)ontwikkeling van woon-, werk- en recreatiegebieden, aanleg van milieustraten en bodembeschermende voorzieningen en realisatie van bodemsaneringen.

Projectleiders, werkvoorbereiders en uitvoerders leiden de projecten planmatig waarbij de vaklieden voor de uitvoering zorgen. Resultaatsverplichtingen gaan wij niet uit de weg. Wij koppelen onze kennis aan expertise, op het gebied van financiën, proces en ontwerp.

Brede expertise
Door de verbinding met bijvoorbeeld Strukton hebben we brede expertise in huis op het gebied van ontwerp, engineering en de uitvoering.

Maximaal resultaat, minimale risico's
Wilt u risico's tot een minimum beperken? Wij nemen contracten aan op basis van moderne contractsvormen als Design & Construct. Wij gaan resultaats-verplichtingen aan als het gaat om kwaliteit, tijd en budget. Dit betekent voor u maximale zekerheid dat uw plannen binnen tijd en budget gerealiseerd worden.

Antea Group: specialist in bodemverontreiniging
Antea Group heeft veel ervaring op het gebied van bodemverontreiniging. Wij ontzorgen u volledig bij het (her)ontwikkelen van verontreinigde locaties. Van onderzoek naar bodemkwaliteit, uitvoering van de sanering en tot de bouw van tankstations en milieustraten. Voor in-situ saneringen werken wij samen met HMVT. Zij realiseren daarnaast vernieuwende milieutechnische oplossingen op maat voor bodem- en grondwatersanering en zuivering van water- en luchtstromen.
Lees meer over Bodembescherming en Bodemsanering.

Antea Group marktleider in sport
Antea Group is één van de leidende partijen op het gebied van de ontwikkeling en realisatie van sportaccommodaties. Belangrijk onderdeel hierbij is het ontwerp en de aanleg van kunstgrasvelden (voetbal, hockey, honkbal). Wij streven conceptbenadering na, waarbij vanuit de initiatieffase ook het advies, de engineering, de realisatie en het beheer worden verzorgd.
Lees meer over het thema Sport.

De kracht van Antea Group

  • Brede expertise: van plan tot vergunningen, van engineering tot uitvoering en beheer
  • Een partner waarmee het snel schakelen is
  • Innovatieve én realistische plannen
  • Ervaren projectmanagers- en leiders
  • Een partner die resultaatsverplichtingen aangaat

Landelijk georiënteerd, sterk in elke regio
Realisatie is landelijk georiënteerd en wordt aangestuurd vanuit de diverse regio's.